Słownik muzyczny


Znajdują się w nim najbardziej przydatne pojęcia muzyczne.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

A

A cappella

[czytaj: a kapella] to śpiew bez towarzyszenia instrumentów.

C

Crescendo

[czytaj: kreszendo] określenie dynamiki, "coraz głośniej"

N

NUTA

graficzny znak określający wartość rytmiczną.

P

Pauza

to znak graficzny określający długość ciszy w muzyce.

Pięciolinia

to pięć równoległych linii, na których zapisuje się znaki muzyczne.

S

Sopran

określenie najwyższego głosu kobiecego i dziecięcego.

T

Tenor

określenie wysokiego głosu męskiego